För att ditt medlemskap ska förlängas måste du meddela oss att du vill fortsätta vara medlem. Du väljer själv när under året, dock senast den 31 december.

Om du blivit medlem under 2022 behöver du förnya ditt medlemskap först 2023.