För att ditt medlemskap ska förlängas måste du meddela oss att du vill fortsätta vara medlem. Du väljer själv när under året, dock senast den 31 december.