Vilka är vi?

Unga Allergiker (UA) är en religiöst och politiskt obunden ideell ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang – vårt ledord är ”För unga, av unga”.

Om oss

Unga Allergiker bildades år 1983 och finns till för att samla och stötta barn och unga, 6-29 år, med astma, allergiker och annan överkänslighet.

Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna, inte allergin!

Som medlem kan du…
• Träffa nya vänner med liknande erfarenheter.
• Vara med och påverka. Ju fler vi är, desto starkare röst får vi!
• Engagera dig i en lokalförening och lära dig mer om föreningsarbete.
• Vara med på läger, konferenser och andra roliga aktiviteter.

Varför behövs Unga Allergiker?

Astma och allergi är vanligt förekommande sjukdomar bland barn och unga som i olika utsträckning påverkar livskvaliteten och möjligheten att delta i samhället. I dag har ungefär vart tredje barn någon form av allergi och ungefär åtta procent av alla skolbarn har astma.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt att delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Detta inkluderar även personer med astma och allergi. 

Trots detta glöms astma och allergi ofta bort – det är osynliga funktionsnedsättningar som sällan tas på allvar.

0
medlemmar
Om oss UA Unga Allergiker

Det finns barn och unga som har svårt att delta på lika villkor.

Det vill vi förändra! Genom att öka förståelsen och kunskapen kring hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet arbetar vi för att göra samhället mer tillgängligt.

Våra lokalföreningar anordnar roliga aktiviteter där alla kan delta och varje år anordnas dessutom uppskattade sommarläger och medlemsträffar. Vi bedriver även politiskt påverkansarbete och lyfter frågor så som rätten till bra vård, rökning och pälsdjur i offentliga miljöer och specialkost i skolan.

Läs mer om vad vi gör här!

Förbundsuppbyggnad

Unga Allergikers verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang. Unga Allergiker består av medlemmar, en förbundsstyrelse, lokalföreningsstyrelser och ett kansli.

Galleri