Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://test.ungaallergiker.se. Detta är den officiella hemsidan för Riksförbundet Unga Allergiker (UA).

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Riksförbundet Unga Allergiker (UA) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

UA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med UA på info@ungaallergiker.se. Medlemskapet i UA är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men UA behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och kön enligt folkbokföringen. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i UA är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att UA har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, söka statsbidrag, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att UA ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet.

Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till underleverantörer som UA samarbetar med för nödvändig behandling för UA:s räkning bl.a. vårt medlemsregister Mysoft. Vi delar medlemsregister med Astma- och Allergiförbundet, vilket innebär att personalen på UA och administrativ personal på Astma- och Allergiförbundet har tillgång till uppgifterna. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord samt tryckerier för utskick av medlemsutskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och vid behov personuppgiftsbiträdesavtal.

Lagringstiden
UA behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast två år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Syftet med att uppgifterna sparas i två år är för att UA ska kunna komma i kontakt med gamla medlemmar för möjlig återvärvning till förbundet. Detta gäller dock inte tidigare medlemmar som blivit äldre än 29 år och därmed inte längre kan vara medlem. Bekräftelsen på medlemskap sparas för att bevisa att medlemmarna aktivt ansökt om medlemskap under föregående år vid medlemsrevisionen inför stadsbidragsansökan.

Känsliga uppgifter
Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Detta gör vi bland annat om du vill delta vid en träff som arrangeras av oss och vi är i behov av mera uppgifter för att du ska vara trygg och säker under arrangemanget. Det görs även om du registrerar dig som medieambassadör eller deltar i våra medlemsundersökningar. Detta med samtycke från dig såklart.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@ungaallergiker.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att bli medlem samtycker du till dessa villkor och bekräftar att du mottagit denna information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakt
Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@ungaallergiker.se och begära att vi stoppar utskicken.

Om du vill ha mer information om ditt medlemskap och dina rättigheter, kontakta Unga Allergikers generalsekreterare.

Har du klagomål på förbundets hantering av personuppgifter kan du också kontakta Datainspektionen. Aktuella kontaktuppgifter finner du på www.datainspektionen.se.

Media

Föreslagen text: Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Föreslagen text: Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart dina uppgifter skickas

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.