AKTIVITETER

UA anordnar återkommande nationella träffar så som sommarläger och medlemsträffar. Vi anordnar även lokala aktiviteter via våra lokalföreningar runt om i landet.

Allergivanligt_arrangemang_klistermarke

Generell info

Som medlem kan du medverka på alla våra aktiviteter och är även försäkrad via oss ifall något skulle inträffa. Alla aktiviteter är anpassade efter deltagarna gällande specialkost, lokaler och andra behov. Vi anordnar träffar på nationell och lokal nivå.

Kalender

Kommande aktiviteter