Unga Allergikers mål är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Tillsammans arbetar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna, inte allergin. Det är genom våra engagerade medlemmar som vi får en stark röst i samhället och vi kan fortsätta anordna aktiviteter och bedriva påverkansarbete. Det finns många sätt som du kan engagera dig i Unga Allergiker, se vad som passar dig bäst!