Det här är UA

Det här är UA

Unga Allergiker (UA) är en religiöst och politiskt obunden ideell ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang – vårt ledord är ”För unga, av unga”. Unga Allergiker bildades år 1983 och finns till för att samla och stötta barn och unga,

Engagera dig

Engagera dig

Unga Allergikers mål är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Tillsammans arbetar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna, inte allergin. Det är genom våra engagerade medlemmar som vi får

Vi söker lägerledare!

Vi söker lägerledare!

Ett av de mest uppskattade inslagen i Unga Allergikers verksamhet är det årliga sommarlägret, där lägret anpassas efter deltagarnas ev. astma, allergier och annan överkänslighet. Just nu söker vi två lägerledare och du kan vara en av de vi söker!