Det här är UA

Det här är UA

Unga Allergiker (UA) är en religiöst och politiskt obunden ideell ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang – vårt ledord är ”För unga, av unga”. Unga Allergiker bildades år 1983 och finns till för att samla och stötta barn och unga,

Engagera dig

Engagera dig

Unga Allergikers mål är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Tillsammans arbetar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna, inte allergin. Det är genom våra engagerade medlemmar som vi får

Sommarläger

Förnya ditt medlemskap

För att ditt medlemskap ska förlängas måste du meddela oss att du vill fortsätta vara medlem. Du väljer själv när under året, dock senast den 31 december. Om du blivit medlem under 2020 behöver du förnya ditt medlemskap först 2021.