BÄTTRE ÖVERGÅNG FRÅN BARN- TILL VUXENVÅRD

Vi vill se nationella riktlinjer för en bättre övergång från barn till vuxenvård. Unga Allergikers valkampanj 2022.

Bättre övergång - avgörande för unga patienters hälsa

Barn och unga som lever med en långvarig sjukdom eller funktionsvariation flyttas vid 18 års ålder från barn- till vuxenklinik. Tyvärr berättar många unga vuxna att övergången från barn- till vuxenvård kändes läskig, svår och osäker.

Övergången från barn till vuxenvård är avgörande för unga patienters hälsa och framtida kontakt med sjukvården. Trots det finns det inga riktlinjer för hur övergången ska ske i praktiken. Vi tror att nationella riktlinjer är en nödvändighet för att säkerställa patienters rätt till en livslång trygg och jämlik vård.

Bättre övergång från barn till vuxenvård

Det kändes som att man kastades in i något man inte något om, jag visste knappt vad läkaren hette.

Nationella riktlinjer

Barnkliniker bör från ett tidigt stadie förbereda patienten att ansvara för sin sjukdom.

Ett möte mellan barn- och vuxenklinik bör ske i samband med att patienten byter vårdkontakt.

Vi vill att primärvården ska få en större betydelse för vad övergången innebär för dessa patienter.

Olivia om sin övergång från barn till vuxenvård

– Som barn hade jag en väldigt bra allergolog läkare. Men det förändrades när jag fyllde 18 och skulle till vuxenmottagningen. I överlåtelsejournalen stod det klart och tydligt att jag skulle komma till lungmottagningen och att min astma aldrig kommer att växa bort. Jag behöver behandling livet ut. Men läkaren på lungmottagningen tyckte annorlunda och avskrev mig från vuxenmottagningen med belägget att jag inte uppsökt akut läkarvård senaste åren och då inte behövdes kontrolleras.

Jag upplevde att vårdcentralen hade inte koll. Jag blev osäker när de kände sig osäkra. Jag vill ju komma till min läkare och ställa frågor om min astma, berätta hur jag mår i olika situationer, ställa frågor om när jag ska ta mina mediciner.  De mediciner som jag hade som 5 åring är kanske inte de bästa idag. De på vårdcentralen har ju inte den kunskapen. Det kanske finns andra mediciner som har mindre bieffekter, men det kommer jag aldrig få reda på.

Varför är det så viktigt att vi pratar om en bättre övergång från barn till vuxenvård?

– En bättre övergång från barn till vuxenvård skulle göra att de som nu är 18 får de bästa förutsättningarna för att deras astma ska fortsätta vara under kontroll. Det är så viktigt! Det är också så skönt att veta att det finns fler, jag trodde att jag var ensam om att känna att jag inte var tillräckligt sjuk för att få hjälp. Jag kände att min läkare inte lyssnade på mig. Det vill jag inte att någon ska uppleva.

Vår medlemmar om sin övergång från barn till vuxenvård:

Länkar

Bättre övergång från barn till vuxenvård

Debatt Göteborgs-Posten

Unga Allergiker tillsammans med 19 organisationer menar att nationella riktlinjer är en nödvändighet för att säkerställa ungas rätt till en livslång trygg och jämlik vård

Bättre övergång från barn till vuxenvård

EAACI Gudielines

European Academy of Allergy and Clinical Immunology har tagit fram rekommendationer för övergången hos ungdomar som lever med astma och allergi.

Bättre övergång från barn till vuxenvård

Vårdanalys

Läs mer om ungas förutsättningar vid övergången från barn till vuxenvård i den här rapporten framtagen av myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Det är dags för en bättre övergång från barn till vuxenvård!