Bättre övergång mellan barn och vuxenvård!

Barn och unga som lever med en långvarig sjukdom eller funktionsvariation kommer vid 18 års ålder att flyttas från barn- till vuxenklinik. Tyvärr berättar många unga unga vuxna att övergången från barn- till vuxenvård kändes läskig, svår och osäker.

Hur övergången hanteras kan vara avgörande för unga människors hälsa och framtida kontakt med sjukvården. Vi tycker att det är självklart att unga vuxna ska förberedas, informeras och stärkas inför övergången. Hur många 18-åringar har förutsättningarna att själva söka hjälp, formulera sina behov och ligga på så länge det behövs för att få den hjälp de behöver?

Alla unga som kliver in i vuxenvården ska få rätt till en trygg och säker vård, därför vill vi se en bättre övergång!

DEBATT

3 MAJ 2022
Vi vill att sjukvården ger ett bättre stöd i övergången från barn- till vuxenvård.

Olivia om sin övergång

– Som barn hade jag en väldigt bra allergolog läkare. Men det förändrades när jag fyllde 18 och skulle till vuxenmottagningen. I överlåtelsejournalen stod det klart och tydligt att jag skulle komma till lungmottagningen och att min astma aldrig kommer att växa bort. Jag behöver behandling livet ut. Men läkaren på lungmottagningen tyckte annorlunda och avskrev mig från vuxenmottagningen med belägget att jag inte uppsökt akut läkarvård senaste åren och då inte behövdes kontrolleras.

Jag upplevde att vårdcentralen hade inte koll. Jag blev osäker när de kände sig osäkra. Jag vill ju komma till min läkare och ställa frågor om min astma, berätta hur jag mår i olika situationer, ställa frågor om när jag ska ta mina mediciner.  De mediciner som jag hade som 5 åring är kanske inte de bästa idag. De på vårdcentralen har ju inte den kunskapen. Det kanske finns andra mediciner som har mindre bieffekter, men det kommer jag aldrig få reda på..

Varför är det så viktigt att vi pratar om övergången?
– För att de som nu är 18 ska få de bästa förutsättningarna för att deras astma ska fortsätta vara under kontroll. Det är så viktigt! Det är också så skönt att veta att det finns fler, jag trodde att jag var ensam om att känna att jag inte var tillräckligt sjuk för att få hjälp. Jag kände att min läkare inte lyssnade på mig. Det vill jag inte att någon ska uppleva.

DEBATT

17 AUGUSTI 2022
Unga Allergiker tillsammans med 19 organisationer menar att nationella riktlinjer är en nödvändighet för att säkerställa ungas rätt till en livslång trygg och jämlik vård

Genrebild med 1177.se på en skärm.

EAACI Guidelines

European Academy of Allergy and Clinical Immunology har tagit fram rekommendationer för övergången hos ungdomar som lever med astma och allergi.

Vårdanalys

Vårdanalys
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har belyst vad som är viktigt i processen för övergången från barn- till vuxenvård i rapporten Förberedd och sedd.