Lotta Boyner
Generalsekreterare
E-post
076 – 127 03 93

Alma Nilsson
Kommunikatör
E-post
073-500 90 34

Linnéa Karlsen
Verksamhetsutvecklare
E-post
070-5221196

Hanna Roth
Medlemssamordnare
E-post
076-109 93 29

Kontakta generalsekreteraren:
- Vid förfrågan om samarbeten/projekt
- För info om hantering av personuppgifter
- För info om Unga Allergikers övergripande verksamhet
- Vid intressepolitiska frågor

Kontakta verksamhetsutvecklaren: 
- Vid frågor om lokala och nationella aktiviteter
- Vid frågor om sommarläger
- För info om Unga Allergikers lokalföreningar
- Om du vill starta din egen lokalförening
- Vid frågor om medlemskap/förnyelse av medlemskap

Kontakta kommunikatören: 
- Vid pressfrågor
- För info om pågående kampanjer/projekt
- Vid frågor om materialbeställningar
- Vid förfrågan om företagssamarbeten

Kontakta medlemssamordnare: 
- Vid frågor om lokala aktiviteter och medlemsträffar
- För info om Unga Allergikers lokalföreningar
- Vid frågor om engagemang och vad du kan göra med UA!