MATPATRULLEN

Våra medlemmar uttrycker att de ofta upplever osäkerhet och utanförskap i skolmatsalen. Därför har UA skapat projektet Matpatrullen – säker specialkost i skolan.

Ladda ned vår broschyr för kökspersonal

Matpatrullen - För en bättre specialkost i skolan!

Våra medlemmar uttrycker att de ofta upplever osäkerhet och utanförskap i skolmatsalen. Därför har UA skapat projektet Matpatrullen. Matpatrullens uppdrag är att förbättra specialkosten i skolor runt om i Sverige.

Matpatrullens mål är att alla i skolan ska ha en trygg relation till skolmaten, man ska inte känna oro när man kommer till matsalen för lunch, fika eller mellis.

Matpatrullen specialkost i skolan

Det är ett så pass stort problem och det finns potential att göra skillnad.

Matpatrullen specialkost i skolan

Alva om Matpatrullen

Varför ville ni starta Matpatrullen?

– Vi ville starta Matpatrullen för att våra medlemmar uttryckte ett behov. Vi i projektgruppen har också personliga erfarenheter av specialkost i skolan. Det är ett så pass stort problem och det finns potential att göra skillnad. Det finns mycket att arbeta vidare med.

Vilken kunskap behövs kring specialkost i skolan?

– Vi vill se en kunskapshöjning när det gäller alla allergier och vad de innebär. Vad händer om någon äter ägg som inte tål det? Hur hanterar man specialkost i ett stort kök tillsammans med annan mat? Det är viktigt att man har koll på skålar, slevar och lagar maten i separata kantiner så man undviker kontaminering. Den kunskapen måste fortsätta att spridas.

Generellt har vi många medlemmar som berättar att kökspersonalen har glömt bort att plocka fram specialkosten eller att man har glömt bort att värma maten. I våras arrangerade vi ett digitalt samtal om specialkosten i skolan. Där berättade barn mellan 6-10 år att de ofta får samma mat, ofta måste vänta på maten och att man kan känna sig stressad över att bli utanför i matsalen.

Social påverkan för unga med specialkost i skolan

– Det är inte bara allergin i sig som kan vara jobbig, det sociala påverkar jättemycket. Det är viktigt att matpersonal förstår att en person med matallergi kanske inte alltid känner sig trygg. Vissa kan uppleva ett utanförskap och känna sig annorlunda för att man måste gå iväg och hämta specialkost. Andra kan ha en rädsla för att äta, men man kan känna att andra tycker att man är jättekonstig för att man känner sig orolig över sin mat.

Vårt mål är att alla i skolan ska ha en trygg relation till skolmaten, man ska inte känna oro när man kommer till matsalen för lunch, fika eller mellis.

Alvas bästa matminne

Jag minns första dagen i 5an då fick jag äta vanlig skolmat för första gången, det var väldigt stort. Jag minns när jag började tåla ägg så kunde jag gå på kafé och köpa en chokladkaka. Då kunde jag fika med min familj, det var väldigt stort.

Alvas sämsta matminne

Det har aldrig varit maten i sig som varit ett problem för mig. Känslan av att hamna utanför i grundskolan, det var det värsta.

Utforska mer kring specialkost i skolan

Matpatrullen specialkost i skolan

Beställ vår checklista

Checklistan ska underlätta för kökspersonal att göra specialkosten så bra och likvärdig som möjligt. Beställ hem och ge den till kökspersonalen på din skola!

Matpatrullen specialkost i skolan

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter kring specialkost och anpassade måltider i vård, skola och omsorg på livsmedelsverket.se

Matpatrullen specialkost i skolan studie

Sämre mående av matallergi?

Att vara tonåring och leva med allergi eller överkänslighet mot mat är kopplat till en ökad risk för lägre livskvalitet – oavsett hur svåra symtomen är, visar en forskningsstudie.