Med kampanjen Pollenpejl, som genomfördes under 2015-2016, vill vi öka medvetenheten och förståelsen kring hur det är att ha pollenallergi i skolan och vad en kan göra för att underlätta sin vardag. I samband med kampanjen tog vi fram en broschyr och tre kortfilmer som du kan ta del av nedan.

Pollenpejl del 1

Pollenpejl del 2

Pollenpejl del 3