STÖDMEDLEM I UNGA ALLEGIKER

Genom att stödja Unga Allergikers arbete kan du ge barn och unga med astma och allergi en meningsfull fritid.

200kr till 5852-0064

Sätt in 200 kr på bankgiro 5853-0064 och märk med ditt namn och ”stödmedlem”. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som valt att bli stödmedlem, skicka därför ett mail till oss på info@ungaallergiker.se och märk mailet med ”stödmedlemskap”.

Bli stödmedlem

Vill du hjälpa oss att samla och stärka unga med astma och allergi? Genom att stödja Unga Allergikers arbete kan du ge barn och unga med astma och allergi en meningsfull fritid. Du hjälper oss att bedriva påverkansarbete och sprida kunskap.

Hjälp oss med endast 200 kronor

Som stödmedlem bidrar du med 200 kronor per år, genom vårt nyhetsbrev får du information om vad som händer i organisationen och du hjälper oss att finnas kvar och växa.

Som stödmedlem bidrar du till:

  • Att unga med astma och allergi får en gemensam organisation att samlas inom.
  • Att ungas röster lyfts i frågor som berör astma och allergi.
  • Att UA kan arrangera läger, aktiviteter, konferenser och medlemsträffar för unga!

Bidra med valfri gåva

Vill du inte bli stödmedlem får du gärna ge en valfri gåva till bankgiro 5853-0064.  Tillsammans skapar vi en bättre och roligare tillvaro där astma och allergi inte begränsar. Din gåva är värdefull!