Psykisk hälsa - Unga Allergikers fokus 2024

Psykisk ohälsa kopplat till allergi

Något som vi ser både bland våra medlemmar och unga i samhället idag är att psykisk ohälsa förekommer mer än någonsin. Det kommer även rapporter som visar på att personer med Atopisk Dermatit i högre grad lider av psykisk ohälsa. Forskning kopplar även pollenallergi till nedstämdhet, depression och nedsatta skolprestationer.

Vad gör vi åt problemet?

Därför har vi på Unga Allergiker beslutat oss för att fokusera lite extra på hur man mår på insidan under 2024. Alla våra kampanjer och påverkansinsatser kommer därför genomsyras av detta perspektivet. Vi tror att lyfta problemet kan vara en grundsten till att astma, allergier och andra överkänsligheter kan tas på större allvar, både i samhället men också i sjukvården. Klimatet och tonen är ofta hård, oförstående och nedlåtande kring allergier, det måste vi förändra. Målet är att vårt arbete ska ge verktyg för unga att själva kunna ta kontrollen över sina liv, för att må bättre både i kropp och knopp.

Unga med astma, allergi och annan överkänslighet har också rätt att må bra! ✊

 

Länkar till innehåll med allergi kopplat till psykisk ohälsa: