Almedalsveckan 2024 – Unga & Klimatet

17 juni 2024
Almedalsveckan 2024 Unga Allergiker

Vi är så glada att meddela att vi är med och representerar barn och ungas röster under Almedalsveckan!

Astma- och Allergiförbundet bjuder tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen in till årets kanske viktigaste seminarium under Almedalsveckan. Visste du att svenska barns hälsa redan idag påverkas av klimatförändringarna. Hur illa är det? Hur ser barnläkarna på utvecklingen och hur resonerar unga människor med astma?

Unga Allergiker deltar i panelsamtalen under seminariet där vår styrelseledamot Kim Winqvist lyfter frågan ur perspektivet hur det är för unga med astma.

WHO beskriver klimatförändringarna som det största hälsohotet för mänskligheten. Barn är mer utsatta än vuxna och redan nu märks effekter av klimatförändringarna på barns hälsa i Sverige. Barn- och ungdomsläkare är oroade, men ser också potentialen i ökad kunskap hos beslutfattare.

Minskade luftförorenande utsläpp har visat samband med förbättrad lunghälsa och lägre förekomst av astma hos barn. Det går att minska risken för att våra barn ska bli sjuka av klimatförändringarna. Hälsoriskerna av klimatkrisen är underrapporterade i media och det saknas tydlig information från våra myndigheter. Barn och unga är extra utsatta för hälsorisker till följd av klimatkrisen. 

👉 Se hela seminariet i efterhand här.