Att leva med astma och allergi – en osynlig oro

4 juni 2024
osynlig oro

Tänk dig att ständigt vara orolig för att få en astmaattack eller att råka äta något du inte tål. Det kan lätt leda till stress och ångest. Många unga med astma eller allergi känner sig utanför för att de inte kan delta i många aktiviteter, som att gå på kalas eller äta skollunch utan att vara rädda för en allergisk reaktion. Den här isoleringen kan göra att man känner sig ensam och ledsen.

Forskning visar att unga med kroniska sjukdomar som astma och allergi har en högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Den ständiga oron över att få en astmaattack eller att oväntat utsättas för allergener kan leda till ångest och stress.

Men vad är då psykisk hälsa?

WHO definierar ”Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i”.

Och hur kan vi beskriva psykisk ohälsa? Ja det handlar om att inte kunna förverkliga de egna möjligheterna, där en stor del av din energi går åt till oro. Du styrs av nedstämdhet oro eller stress över specifika händelser. Ett visst mått av oro är inte per definition psykisk ohälsa, men om oron tar upp allt mer av din vakna tid och att du ofta målar opp katastrofscenarier inför en vardaglig händelse som ske, är det varningssignaler på att din hjärna har utsätts för stresspåslag. Hjärnan kan lura oss och villa bort det rationella tänkandet och istället låta sig styras av ångest eller oroskänslor.

”Min första panikångestattack påminde mycket om mina allergiska reaktioner, jag fick svårt att andas och blev mycket varm, jag kände hur hjärtat klappade fort och mindes hur det var när jag fick en allergisk reaktion” Love 11 år

Vi vill lyfta att de symptom som kännetecknar en allergisk reaktion är mycket lika de som kännetecknar en panikångestattack och det är viktigt att vi pratar om den individuella upplevelsen, så vi kan lära oss att skilja dem åt.

Tema psykisk hälsa.

Under 2024 och 2025 belyser Unga Allergiker sambandet mellan psykisk hälsa och osynlig funktionsnedsättning. Vår osynliga fysiska funktionsnedsättning i allergin kan påverka vår psykiska hälsa och generera oro och ångest.

Det är vanligt att personer med astma, allergi eller annan överkänslighet undviker vanliga sociala situationer som födelsedagskalas eller skolluncher av rädsla för en allergisk reaktion kan leda till känslor av utanförskap och ensamhet. Eller undviker fysiskt ansträngande aktiviteter av rädsla för en astmaattack. Denna sociala isolering är en stark bidragande faktor till utvecklingen av depression och andra psykiska hälsoproblem.

”Nyckeln till en god psykisk hälsa är gemenskap och samhörighet. Unga Allergiker erbjuder möjlighet att delta i trygga sociala aktiviteter. Under sommaren kan du vara med på något av våra legendariska sommarläger vi umgås och njuter av ett tryggt läger där ingen behöver känna sig udda eller utanför. På alla läger finns utbildad kock som anpassar köket efter deltagarnas behov och på vårt sommarläger finns akutsjukvårdskunnig personal. Har du en allergisjukdom och längtar efter sociala aktiviteter – välkommen till Unga Allergiker!”

Alva Näsström, Förbundsordförande i Unga Allergiker