Att leva med astma och allergi – en osynlig oro

osynlig oro

Många unga med astma eller allergi känner sig utanför för att de inte kan delta i många aktiviteter, som att gå på kalas eller äta skollunch utan att vara rädda för en allergisk reaktion.

Nationellt allergiprogram tas fram

nationellt allergiprogram

Regeringen har beslutat att Sverige ska utveckla ett nationellt allergiprogram, för en bättre och mer jämlik vård och i slutändan minska allergier i Sverige.