Nationellt allergiprogram tas fram

6 mars 2024
nationellt allergiprogram

Goda nyheter – nationellt allergiprogram tas fram

Regeringen har beslutat att Sverige ska utveckla ett nationellt allergiprogram, som ska se till att vi får en bättre och mer jämlik vård och i slutändan minska förekomsten av allergier i Sverige.

En jätteseger för alla som lever med allergier!

Vi är väldigt glada över detta besked! Det är ett stort framsteg inom svensk astma- och allergivård. Detta beslut skapar möjlighet för barn och unga att få den vård de har rätt till och i förlängningen är det en möjlighet för barn och unga att kunna delta och leva ohindrat i skol, arbets- och fritidsmiljö.”
– Alva Näsström, ordförande Unga Allergiker

Förebild för handlingsplanen är Finland, som lanserade sitt allergiprogram redan 2008. Där har man sett minskade kostnader för allergi och astma, färre akutbesök på grund av astma och samtidigt har ökningen av allergisjukdomar hejdats.

Stora framsteg i astma- och allergifrågor

”Vi kommer förhoppningsvis se stora framsteg i astma- och allergifrågor nu när Sverige äntligen valt att prioritera och förbättra vår samhälle! Vi är ett steg närmare vårt mål – allergi/astma ska inte begränsa oss!”

– Lotta Boyner, generalsekreterare Unga Allergiker

Fler allergispecialister

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) säger i en artikel i Expressen att den nya handlingsplanen ska också handla om att säkra tillgången till astma- och allergispecialister. I dag finns det enbart 90 allergologer i landet som arbetar med barn.

Acko Ankarberg Johansson kallar Finland för ”ett intressant föregångsland” och slår fast att Sverige nu ska ta efter dem. Det handlar till exempel om att luta sig mot forskning kring vad som kan förebygga allergier. Genom att tidigt ge barnen vissa födoämnen så kan man minska risken för att man får allergier av det, säger ministern.

Regeringens pressmeddelande

Astma- och Allergiförbundet