Riksöverläggning 2018. Ett femtontal medlemmar sitter i en halvcirkel och diskuterar.

Kandidera till förbundsstyrelsen
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga med astma och allergi? Vill du arbeta fram projekt, kampanjer och strategier för Unga Allergiker? Då ska du kandidera till förbundsstyrelsen för år 2022-2024!

Vad gör förbundsstyrelsen?
Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret att bestämma och planera vad Unga Allergiker ska ägna sig åt under sin mandatperiod. Utifrån förbundsstyrelsens beslut arbetar kansliet praktiskt för att driva den nationella verksamheten framåt. Förbundsstyrelsen består av en ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter (ersättare). På Riksöverläggningen (Unga Allergikers årsmöte och högst beslutande organ) väljs förbundsstyrelsen av medlemmarna på två år. Riksöverläggningen anordnas på hösten vartannat år (senaste Riksöverläggningen anordnades i oktober 2020).

Förbundsstyrelsen träffas antingen digitalt eller fysiskt på styrelsemöten ungefär sex-sju per år. Vid fysiska träffar bekostar UA resor, mat och boende. Under styrelsemöten fattar ni beslut, diskuterar allt från medlemsaktiviteter till projekt och kampanjer. Självklart så lägger vi tid på att umgås och att lära känna varandra!

Vid behov och intresse så delar vi upp arbetet i diverse arbetsgrupper. Idag finns till exempel en arbetsgrupp som fokuserar särskilt på medlemsengagemang och värvning. En annan arbetsgrupp planerar barnlägret. När några är särskilt intresserad av en fråga brukar vi också fånga upp det genom att de t.ex. (med hjälp av kansliet och övriga styrelsen) kan skriva en debattartikel, planera en kampanj, hålla en digital aktivitet, sitta med i råd eller arbetsgrupper med andra organisationer osv.

Hur blir jag en del av förbundsstyrelsen?
Genom att kandidera till förbundsstyrelsen kan du vara med och påverka vilka frågor och projekt Unga Allergiker ska arbeta med i framtiden. Du får även möjlighet att representera Unga Allergiker i olika sammanhang, såsom i media, på mässor och konferenser.

Är du intresserad av att kandidera till förbundsstyrelsen kan du anmäla ditt intresse genom att skicka ett mejl till valberedning@ungaallergiker.se. Du kan även kontakta valberedningen om du har frågor.