Riksöverläggning 2018. Ett femtontal medlemmar sitter i en halvcirkel och diskuterar.

Vad gör förbundsstyrelsen?
Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret att bestämma och planera vad Unga Allergiker ska ägna sig åt under sin mandatperiod. Utifrån förbundsstyrelsens beslut arbetar kansliet praktiskt för att driva den nationella verksamheten framåt. Förbundsstyrelsen består av en ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter (ersättare). På Riksöverläggningen (Unga Allergikers årsmöte och högst beslutande organ) väljs förbundsstyrelsen av medlemmarna på två år. Riksöverläggningen anordnas på hösten vartannat år (senaste Riksöverläggningen anordnades 2018 och i år är det dags igen).

Under sittande förbundsstyrelsens mandatperiod har UA bland annat genomfört kampanjer som #ettskeppkommerlastat (med min astma), Parfymfria veckan och Medlemsträffen 2019. UA har även deltagit på mässor och andra stora arrangemang som Mat för livet-mässan, MR-dagarna och Järvaveckan. Förbundsstyrelsen besökte även Astma- och Allergiförbundet Norges hotell Valle Marina på Gran Canaria för att undersöka möjligheten till framtida lägerverksamhet.

Hur blir jag en del av förbundsstyrelsen?
Genom att kandidera till förbundsstyrelsen kan du vara med och påverka vilka frågor och projekt Unga Allergiker ska arbeta med i framtiden. Du får även möjlighet att representera Unga Allergiker i olika sammanhang, såsom i media, på mässor och konferenser. Är du intresserad av att kandidera till förbundsstyrelsen kan du anmäla sitt intresse genom att skicka ett mejl till valberedningen@ungaallergiker.se