Riksöverläggning 2018. Ett femtontal medlemmar sitter i en halvcirkel och diskuterar.

Förbundsstyrelsen bestämmer och planerar övergripande vad Unga Allergiker ska ägna sig åt den kommande tiden. Med hjälp av kansliet driver de sedan Unga Allergikers nationella verksamhet framåt. Förbundsstyrelsen består av en ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter.

Genom att kandidera till förbundsstyrelsen kan du vara med och påverka vilka frågor och projekt Unga Allergiker ska arbeta med i framtiden. Du får även möjlighet att representera Unga Allergiker i olika sammanhang, såsom i media, på mässor och konferenser.

Förbundsstyrelsen väljs vart annat år av medlemmarna under Riksöverläggningen. Nästa Riksöverläggning är år 2020. Anmäl ditt intresse för att kandidera till styrelsen genom att skicka ett mail till valberedningen@ungaallergiker.se