Bli medlem

Att vara medlem i UA är kul och givande!

UA vill ha fler medlemmar. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra för barn och unga med astma och allergi. Som medlem i Unga Allergiker blir du en del av vår gemenskap. Du kopplas till den lokalförening som täcker det område där du bor. Det är gratis att bli medlem.

ååmmdd-xxxx