Tillgängligskola.nu

Skolan ska vara tillgänglig för alla – trots det upplever många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans att de ofta blir diskriminerade i skolan. Mellan år 2014-2017 arbetade Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) med projektet Tillgängligskola.nu för att förändra detta.

Målet med Tillgängligskola.nu är att göra skolan mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Elever med dessa diagnoser har ofta högre sjukfrånvaro än andra elever och de kan ha svårt att delta under lektioner såsom idrott och hemkunskap. De upplever dessutom ofta att det finns en bristande förståelse i skolan när de till exempel inte kan följa med på studiebesök eller får vara utan fika på skolavslutningen.

Under projektets gång har Unga Allergiker och SCUF kartlagt vad elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver för att må bra i skolan. Projektet har resulterat i ett metodmaterial och en hemsida, www.tillgängligskola.nu, som kan användas tillsammans med elever för att förbättra skolmiljön.