Pollenpejl

Ungefär var fjärde elev har pollenallergi och just nu skriver många av dem nationella prov.

Under vecka 14 och 15 kommer Unga Allergiker att köra kampanjen Pollenpejl. Kampanjens syfte är att öka kunskapen om pollenallergi och att lyfta pollenfrågan i allmänhet. I år kommer vi dessutom ha extra fokus på skolan och pollenallergiska elevers situation – i synnerhet under nationella proven.

Pollenallergi ger inte bara symtom som snuva och röda ögon, det kan också innebära extrem trötthet och påverka alltifrån inlärning till koncentrationsförmåga.

Det är dags att vi tar pollenallergi på allvar och gör skolan tillgänglig för alla!

Var med och sprid budskapet och dela med dig av dina erfarenheter under hashtagen ‪#‎pollenpejl

Dokument

'