Parfymfria veckan
Under vecka 45 är det parfymfria veckan. Då uppmärksammar vi doftöverkänslighet för att öka förståelsen och medvetenheten hos allmänheten.

Astmadagen
Astmadagen inträffar den första tisdagen i maj runt om i världen. Syftet med dagen är att öka medvetenhet, vård och stöd kring astma. Astmadagen är därför ett väldigt bra tillfälle för oss att också uppmärksamma och sprida kunskap kring astma.

Tobaksfria veckan
Varje år vecka 47 är det dags för tobaksfria veckan, vilket vi är med och uppmärksammar.

Vi kräver bättre övergång mellan barn- och vuxenvård!

Unga behöver ett bättre stöd i övergången från barn- till vuxenvård! Många beskriver övergången som läskig, svår och osäker. Vi tycker självklart att unga vuxna ska förberedas, informeras och stärkas inför övergången.

Läs mer →