Kampanjbild. Tecknade segelbåtar i form av astmainhalatorer med segel seglar på vågor.
#ettskeppkommerlastat (med min astma)

Kampanjen #ettskeppkommerlastat (med min astma) genomfördes under våren 2019 tillsammans med Astma- och Allergiförbundet i samband med internationella astmadagen. Inför astmadagen gjorde vi en insamling av gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet av jämlik och fungerande astmavård. Sammanlagt fick vi in 562 astmainhalatorer!

På astmadagen tog vi med oss inhalatorerna till ett möte med socialminister Lena Hallengren tillsammans med krav på förbättringsåtgärder för astmavården. Vi träffade även Region Stockholm för att diskutera hur de arbetar med astma- och allergifrågor.

Trots att astma är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige får inte alla den vård de behöver, vilket ger en sämre hälsa som följd. År 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av astmavården utifrån de nationella riktlinjerna som kom 2015. Utvärderingen visar stora brister, där mindre än hälften av astma- och KOL-patienterna får en skriftlig behandlingsplan i primärvården. Det finns även en stor underdiagnostik av astma. Bristerna i vården leder till att många personer med astma inte får en så effektiv behandling som de skulle behöva för att må bra. Det är inte ok! Vi kräver att alla med astma ska få rätt diagnos, tillgång till patientutbildning och bättre uppföljning.

Kampanjfilm

 

Instruktionsfilm