Ny studie ska undersöka luftkvalitén vid förskolor

Förskolebarn är ute och leker många timmar per dag. I april 2021 skrev Unga Allergiker tillsammans med Astma- och Allergiförbundet debattartikeln ”Det är dags att ge barn rätt till frisk luft” som publicerades på Altinget. Eftersom exponering av luftföroreningar i tidig ålder kan påverka barns utveckling måste vi säkra luftkvalitén vid våra förskolor. En studie gjord av Lunds Universitet visade att luftföroreningar är en bidragande faktor till astma hos barn. Nu ska ännu ett projekt fördjupa sig i frågan om luftkvalitén på förskolegårdar.

Med hjälp av pengar från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond ska IVL Svenska Miljöinstitutet mäta ljud- och luftkvalitén kring förskolor. Projektet startar i år och avslutas år 2023. En av de frågor projektet ska undersöka är vilka åtgärder som är mest lämpliga för att förbättra utomhusmiljön.