Under år 2014-2017 drev Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) projektet Tillgängligskola.nu. Under projektets gång kartlades vad elever med astma, allergi och celiaki behöver för att må bra i skolan. Ett av de största problemen som uppmärksammades var maten som serveras, både på lunchen men också vid andra tillfällen. Elever med födoämnesöverkänslighet vittnade om hur de blir utan fika, inte kan delta på hemkunskapen och blir sjuka av skolmaten. Problem som, i och med att antalet barn som äter specialkost ständigt ökar, blir allt vanligare.

Med anledning av detta drev vi under år 2018 valkampanjen #matvalet för att uppmärksamma behovet av bland annat nationella riktlinjer för utbildning för kökspersonal och pedagoger. Vi genomförde en enkätundersökning för att ta reda på hur kommunerna arbetar med specialkost och utformade sedan kampanjen baserat på resultatet. Resultatet sammanställdes i en rapport som visar på stora skillnader beroende på var du bor. I rapporten framgår även att många kommuner kräver läkarintyg för specialkost, läkarintyg som beroende på var du bor, kan innebära dyra kostnader för dig eller din familj.


I samband med kampanjen publicerades bland annat en debattartikel.