För unga, av unga

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna – inte allergin.

Årets medlemsenkät har tema fritid

Med årets medlemsenkät vill vi få få förståelse för vilka svårigheter du som medlem upplever på din fritid kopplat till din astma, allergi eller över