För unga, av unga

Unga Allergiker är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vårt mål är att skapa ett samhälle tillgängligt för alla!

Vi är UA

UA finns till för att samla och stärka barn och unga med astma och allergi.

Projektet LAGA

Projektet LAGA tar fram handfasta och hållbara metoder som skolor kan använda sig av i arbetet att skapa en säker och kreativ skola för alla!