För unga, av unga

Unga Allergiker är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vårt mål är att skapa ett samhälle tillgängligt för alla!

Projektet LAGA

Vi vill ta fram en lättbegriplig, handfast och hållbar metod som skolor kan använda sig av i deras arbete att skapa en säker och tillgänglig skola för alla - Vi måste LAGA skolan!

Pollenpejl

Under maj månad uppmärksammade UA pollenallergi med förhoppning om att ge fler bättre #pollenpejl.