För unga, av unga

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna – inte allergin.

Kansliet har flyttat!

I januari flyttade kansliet in i Astma- och Allergiförbundets lokaler på Rosenlundsgatan 52 i Stockholm.