För unga, av unga

Unga Allergiker är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vårt mål är att skapa ett samhälle tillgängligt för alla!

Projektet LAGA

Vi vill ta fram en lättbegriplig, handfast och hållbar metod som skolor kan använda sig av i deras arbete att skapa en säker och tillgänglig skola för alla - Vi måste LAGA skolan!

Lediga jobb!

Unga Allergiker är en ideell organisation som arbetar för barn och unga med astma och allergi, mellan 6 och 29 år.