För unga, av unga

Unga Allergiker är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vårt mål är att skapa ett samhälle tillgängligt för alla!

Unga Allergiker söker vik. Kommunikatör

Unga Allergiker (UA) är ett riksförbund för barn och unga mellan 6 och 29 år. Vi drivs av vårt motto ” för unga av unga” vilket genomsyrar hela organisationen. Nu söker vi en driven kommunikatör med insamlingsansvar.

Projektet LAGA

I Sverige besväras över 500 000 barn och unga dagligen av astma, allergi och/eller intolerans. Vi vill ta fram en lättbegriplig, handfast och hållbar metod som skolor kan använda sig av i deras arbete att skapa en säker och tillgänglig skola för alla - Vi måste LAGA skolan!